Obavijest pristupnicima koji su polagali ispite u jesenskome roku državne mature 2011./2012.

Danas, 20. rujna 2012. u 12.00 sati objavljeni su konačni rezultati provedenih ispita državne mature u ovome roku. Time je uspješno završena provedba državne mature u jesenskome roku školske godine 2011./2012.

Obavijest kandidatima koji su danas, 20. rujna 2012. u 9.00 sati, polagali „Test u kojem se provjerava razumijevanje teksta i logično zaključivanje“,  za upis na Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu u jesenskome roku.

Rezultati ispita objavljeni su u 12.00 sati i kandidatima su dostupni na njihovim stranicama, na poveznici “Moji rezultati“.