Obavijest pristupnicima koji su položili ispite državne mature u jesenskome roku

Svjedodžbe o državnoj maturi i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature pristupnici mogu preuzeti na sljedeći način:

1. Pristupnici koji su ispite državne mature polagali u školama dokumente preuzimaju u svojim školama, od 20. rujna nadalje, na način da se jave ispitnome koordinatoru.

2. Pristupnici koji su ispite polagali u Centru potvrde o položenim ispitima mogu preuzeti u Centru (Petračićeva 4, Zagreb) u petak, 21. rujna, u vremenu od 9.00 do 19.00 sati. Ukoliko nisu u mogućnosti preuzeti dokumente navedenoga dana, mogu to učiniti i nakon 21. rujna, svakoga radnoga dana u vremenu od 9.00 do 16.00 sati ili zatražiti slanje dokumenata putem pošte (plaćanje preuzećem). Za slanje dokumenata putem pošte potrebno je poslati zahtjev e-mailom na adresu: dokumenti.dm@ncvvo.hr u kojemu treba navesti: ime i prezime primatelja, OIB, datum rođenja i točnu adresu za dostavu.