Objavom rezultata ispita jesenskoga roka, koji su ocijenjeni i obrađeni prije roka predviđenoga kalendarom aktivnosti u brošuri Prijava ispita državne mature 2011./2012. i prijave za upis na studijske programe, Centar je omogućio pristupnicima raniji uvid u rezultate i više vremena za odlučivanje o odabiru i prioritetima studijskih programa.

Objavom rezultata započinje i rok za dostavljanje prigovora na rezultate ispita Centru, koji prema čl. 46, st. 2  Pravilnika o polaganju državne mature, traje 48 sati od objave rezultata.
U tome vremenskome roku pristupnici koji su polagali ispite u svojim školama, prigovore dostavljaju školskim ispitnim povjerenstvima, koja donose mišljenje o opravdanosti prigovora i upisuju ga u sustav, za svakoga učenika pojedinačno.
Svi ostali kandidati  tekst prigovora upisuju u sustav elektroničkim putem, na stranici kojoj pristupaju svojim korisničkim podatcima (poveznica Moji prigovori).

Konačna objava rezultata ispita državne mature bit će 12. rujna 2012. u 12.00 sati, a završetak prigovora 14. rujna u 12.00 sati. U tome roku pristupnici, koji to nisu učinili nakon objave prijevremenih rezultata, mogu uložiti prigovore na rezultate ispita državne mature, a ispitni koordinatori moraju unijeti sve pristigle prigovore i mišljenja školskih ispitnih povjerenstava kako bi Centar mogao pristupiti njihovome razmatranju i donošenju odluka o opravdanosti prigovora te unijeti ih u sustav.

Sve odluke Centra pristupnici će moći vidjeti na svojim stranicama, odmah po rješavanju istih.