Obavještavamo vas da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo suglasnost na izmjene Kalendara polaganja ispita državne mature u ljetnome roku školske godine 2016./2017.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja je uz suglasnost škola u kojima učenici pohađaju nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina i uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja odredio sljedeće termine polaganja ispita iz materinskih jezika:

29. lipnja 2017. u 9 sati – Mađarski materinski jezik (Test)
29. lipnja 2017. u 14 sati – Talijanski materinski jezik (Test)
1. srpnja 2017.  u 9 sati – Srpski materinski jezik (Test).