TALIS 2018 logo

U ponedjeljak 23. ožujka 2020. godine, objavljen je drugi dio rezultata međunarodnog istraživanja TALIS.

Teaching and Learning International Survey (TALIS), odnosno Međunarodno istraživanje učenja i poučavanja provodi se u zemljama članicama Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) i partnerskim zemljama u petogodišnjim ciklusima. Prvo TALIS istraživanje provedeno je 2008. godine u sklopu ciklusa TALIS 2008, a Republika Hrvatska priključila se drugom ciklusu istraživanja (TALIS 2013).

U istraživanju TALIS 2018 ukupno je sudjelovalo više od 240 000 učitelja i nastavnika te 13 000 ravnatelja iz 48 zemalja. U Hrvatskoj je u istraživanju sudjelovalo 3358 učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi, 2661 srednjoškolskih nastavnika te 188 osnovnoškolskih i 145 srednjoškolskih ravnatelja.

Prvi dio rezultata istraživanja TALIS 2018 prikazan je u nacionalnom izvješću TALIS 2018: Učitelji, nastavnici i ravnatelji – cjeloživotni učenici (2019), a drugi dio rezultata objavljen je u TALIS 2018: Učitelji, nastavnici i ravnatelji – cijenjeni stručnjaci (2020). Nacionalni izvještaji, priopćenje za medije i ostale detaljnije informacije o istraživanju dostupni su na mrežnim stranicama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja ( https://www.ncvvo.hr/medunarodna-istrazivanja/talis/ ).