Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja održao je 18. srpnja 2016. godine tiskovnu konferenciju za medije i zainteresiranu javnost povodom objave konačnih rezultata državne mature šk. god. 2015./2016.

Na konferenciji su prikazani ostvareni rezultati kao i proces pripreme i provedbe državne mature sa svim uključenim dionicima.

Cijelu prezentaciju pogledajte ovdje: