Danas, 10. rujna 2012. u 13.00 sati objavljeni su rezultati:

– ispita državne mature iz Hrvatskoga jezika.
– “Testa opće informiranosti“ kojega je danas u 9.00 sati Centar proveo za kandidate koji su u jesenskome roku prijavili studijske programe Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Eventualne prigovore na rezultate ispita pristupnici mogu uložiti na način objavljen u obavijesti od 7. rujna 2012. (Obavijest pristupnicima o postupku prigovora na rezultate ispita državne mature).