Hrvatski osnovnoškolci sve bolji u postignućima iz matematike i prirodoslovlja

Ostvarena postignuća učenika temelje se na sveobuhvatnom okviru istraživanja TIMSS koja pokrivaju široki raspon matematičkih i prirodoslovnih sadržaja te kognitivnih vještina, koja objektivno i standardizirano mjere stečena znanja.

Online objava TIMSS 2019

Današnjom objavom rezultata postignuća učenika iz matematike i prirodoslovlja zaokružen je sedmi ciklus ispitivanja znanja Međunarodnog udruženja za vrednovanje obrazovnih postignuća (IEA – International Association for the Evaluation of Educational Achievement), koje se provodi svake četiri godine. U TIMSS 2019. istraživanju sudjelovalo je 3.785 učenika četvrtih razreda i njihovih roditelja, 263 učitelja i 153 ravnatelja osnovnih škola diljem Hrvatske, a njegov posljednji ciklus obilježio je postupni prelazak načina provedbe u e-okruženje.

Hrvatski su učenici ostvarili iznadprosječne rezultate u oba područja – matematici (509 bodova) i prirodoslovlju (524 boda), a kroz tri ciklusa provedbe ovoga istraživanja u Hrvatskoj zabilježen je trend poboljšanja postignutih rezultata u gotovo svim sadržajnim domenama matematike i prirodoslovlja. Izrazito veliki udio učenika RH dostiže osnovnu razinu iz matematike (95 %) i prirodoslovlja (98 %), odnosno postiže rezultate koji su iznad prosjeka rezultata svih zemalja sudionica TIMSS-a. Srednju razinu iz matematike dostiže 70 % hrvatskih učenika, dok je taj postotak iz prirodoslovlja nešto veći i iznosi 80 %. Na višoj se razini nalazi 28 % učenika iz matematike i 34 % učenika iz prirodoslovlja, dok u Hrvatskoj naprednu razinu iz matematike i prirodoslovlja dostiže samo 4 % učenika. Razlike među spolovima ne postoje kad je riječ o postignućima iz prirodoslovlja, dok je razlika od oko 10 bodova u korist dječaka ostala konstantna kad je riječ o postignućima iz matematike.

Viša postignuća hrvatskih učenika iz oba ispitivana područja povezana su s pohađanjem ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, češćim aktivnostima roditelja vezanim uz predmatematičku i predčitalačku pismenost u ranoj dobi, većom motivacijom za učenjem matematike i prirodoslovlja te osjećajem sigurnosti i pripadnosti školi. Također, viša postignuća učenika povezana su i s većim zadovoljstvom nastavnika, većom kvalitetom nastave matematike i prirodoslovlja te sveukupnim pozitivnim ozračjem u školi.

TIMSS 2019 proveo se na nacionalno reprezentativnim uzorcima četvrtih i osmih razreda u 64 zemlje i 8 referentnih sustava, a u istraživanju je sudjelovalo više od 580 tisuća učenika, 310 tisuća roditelja, 19 tisuća ravnatelja škola i 52 tisuće učitelja. Najveći uspjeh u matematici i prirodoslovlju u četvrtim i osmim razredima postigli su Singapur, Kineski Taipei, Republika Koreja, Japan i Hong Kong. U području matematike i dugoročni (od 1995. godine) i kratkoročni trendovi (od 2015. godine) pokazuju više poboljšanja nego pogoršanja u prosječnim postignućima učenika diljem svijeta, a sličan je trend zamijećen i u prirodoslovlju iako je u kratkoročnim trendovima u četvrtim razredima zabilježen jednaki broj zemalja sa smanjenjem i povećanjem u prosječnim rezultatima.

Za dodatne informacije molimo obratite se na eTIMSS2019@ncvvo.hr 

Više detalja o TIMSS 2019 istraživanju možete naći na mrežnoj stranici Centra pod poveznicom https://www.ncvvo.hr/medunarodna-istrazivanja/timss/