Kao što je najavljeno, 8. srpnja 2011. iza ponoći, nakon generiranja, objavljene su konačne rang-liste. Nakon objave konačnih rang-lista potrebno je otići upisati se na visoko učilište na kojemu je kandidat ostvario pravo upisa studijskoga programa. Datume upisa možete vidjeti u sustavu uz upisni broj (broj koji stoji uz studijski program na kojemu je kandidat ostvario pravo upisa, a koji će kandidatu biti potreban pri upisu na to visoko učilište) no, više informacija o tome i dokumentima potrebnima za upis potrebno je potražiti na visokome učilištu na kojemu je ostvareno pravo upisa.

Ukoliko se kandidat na studijski program na koje je ostvario pravo upisa ne ode upisati na visoko učilište, u ljetnome roku se ne može upisati niti na jedan drugi studijski program.