Kao što je najavljeno, 4. srpnja u 00.00 objavljene su privremene rang-liste koje će postati konačne 7. srpnja u 23.59. Na privremenim rang-listama bit će promjena koje će uzrokovati prijave i odjave studijskih programa te izmjene liste prioriteta kandidata. Privremene rang-liste osvježavat će se svakih sat vremena. Tek nakon osvježavanja, kandidati će moći vidjeti posljedicu izmjena koje su učinili na svojoj listi prioriteta. Do promjene na rang-listi nekoga studijskog programa može doći ako svoju listu prioriteta promijeni bilo koji od kandidata koji je prijavio neki od studijskih programa koji su prijavljivali i kandidati koji su prijavili ovaj studijski program. Dakle, rang-liste će se neprestano mijenjati.

Napominjemo da se na privremenim rang-listama studijskih programa neće naći kandidati kojima Središnji prijavni ured nije verificirao osobne podatke i ocjene te kandidati koji nemaju ispunjene preduvjete za te studijske programe.

Također, kao što stoji u brošuri “Državna matura 2010./2011. i prijave za upis na studijske programe” (str. 43.) ako je kandidat u više navrata polagao ispite državne mature, bodovi se izračunavaju na temelju najboljega rezultata kojega je postigao u posljednjoj kalendarskoj godini polaganja. Primjerice, ako je kandidat u 2010. godini polagao dva puta isti ispit državne mature i jednom postigao 80%, a drugi puta 90% bodova, dok u 2011. godini kandidat nije polagao isti ispit, za bodovanje se uzima rezultat od 90%. Ako je kandidat ponovio polaganje ispita u 2011. godini, za bodovanje se uzima rezultat iz 2011. godine, kakav god on bio.

Još jednom upućujemo kandidate na detaljan opis postupka stvaranja rang-lista koji se nalazi ovdje.