Objavljeni su rezultati ispita državne mature koji se mogu vidjeti pod poveznicom Moji rezultati/Rezultati ispita državne mature. Od danas u 23.59 sati počinje teći rok od 48 sati u kojemu pristupnici mogu dati prigovor na bodovanje ispita. Detalje oko podnošenja prigovora možete vidjeti u obavijesti objavljenoj 10. lipnja.  

Orijentacijske rang-liste bit će objavljene 30. lipnja 2011. godine. Određen broj visokih učilišta još nije unio rezultate dodatnih provjera znanja, vještina i sposobnosti te, također, ponegdje još nije evidentirano ni udovoljavanje posebnim preduvjetima za upis. Objavljivanje rang-lista bez ovih podataka moglo bi stvoriti krivu sliku jer bi se kandidatima koji trenutačno, zbog manjka podataka, ne ispunjavaju preduvjete na studiju višega prioriteta ponudio sljedeći po redu studij na kojemu ispunjavaju preduvjete i po bodovima ulaze u upisnu kvotu, čime bi zauzeli mjesto slabijim kandidatima kojima je to najviši prioritet, koji bi pak biti raspoređeni na svoj studij nižega prioriteta i tako dalje.

Valja napomenuti da će i na rang-listama nakon 30. lipnja biti promjena uzrokovanih prijavama i odjavama studijskih programa, promjenama prioriteta te iznimnim promjenama bodovnoga stanja nakon uvažavanja prigovora. Tek će se stanje 7. srpnja 2011. godine u ponoć smatrati konačnim. 

Detaljnija objašnjenja o nastavku postupka bit će objavljena u trenutku objave orijentacijskih rang-lista.