Danas su objavljeni rezultati ispita državne mature održani u zimskome ispitnome roku 2010./2011. Učenici koji su položili ispite rezultate mogu vidjeti na poveznici Moji rezultatinakon što odaberu zimski rok i školsku godinu 2010./2011.

Učenicima koji nisu položili jedan ili više ispita obveznoga dijela državne mature svi ispiti su poništeni (sukladno čl. 8. Pravilnika o polaganju državne mature) te u sljedećemu roku moraju prijaviti ponovno polaganje svih ispita obveznoga dijela.