Na pitanja na koji ne možete naći odgovor uputite na adresu elektroničke pošte odgovor@ncvvo.hr ili
nazovite sljedeće brojeve telefona:
– za Hrvatski jezik – 4501 867
– strane jezike – 4501 817