Budući da ispitni koordinatori neće biti prisutni u školama deset radnih dana prije pisanja ispita, ispite će odjavljivati Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja za pristupnike koji se jave poštom na adresu: Petračićeva 4, Zagreb ili na mail adresu: odjava@ncvvo.hr

Zbog zaštite pristupnika u zahtjevu za odjavu ispita pristupnik je dužan navesti svoje ime i prezime, školu koju je pohađao, razred koji je pohađao, OIB i svoj transakcijski broj (TAN) kojim je zaključao prijavu. Bez navedenih podataka ispiti neće biti odjavljeni.

Ravnatelj
Goran Sirovatka