Odjavu ispita obavlja Centar. Ispiti se odjavljuju u skladu s Pravilnikom o polaganju državne mature,  na sljedeći način:

redovni učenici 4. razreda srednjih škola u RH ispite odjavljuju na način da zamolbu za odjavom ispita predaju školskome ispitnome povjerenstvu, koje donosi odluku i dostavlja ju Centru.

svi ostali kandidati zamolbu za odjavom šalju Centru, putem e-maila: odjava@ncvvo.hr ili pisanim putem na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
10000 Zagreb, Trg Marka Marulića 18
(odjava ispita)

Odjel za organizaciju i provođenje ispita

Ravnatelj:
Goran Sirovatka