U petak 27. travnja 2018. godine u Ekonomskom institutu, Zagreb održan je Okrugli stol o tematskom pregledu naukovanja kojeg provodi CEDEFOP (Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja) u Hrvatskoj. Okrugli stol održao se u sklopu projekta „Pregled sustava naukovanja u Republici Hrvatskoj“ kojeg vodi dr. sc. Iva Tomić, a sudjelovali su i v. d. ravnateljica Centra Maja Jukić, dr. sc.  Valerija Bortić i Bruno Škrinjarić s Ekonomskog instituta u Zagrebu. Projektom se želi na nacionalnoj razini, u uskoj suradnji s Cedefop-om i nacionalnim dionicima, napraviti dubinski pregled sustava naukovanja kako bi se prepoznale specifične prednosti i izazovi te prezentirao niz preporuka za osiguravanje kvalitete naukovanja i podršku reformama. Na europskoj razini, cilj je povećati bazu dokaza koja može poslužiti kao podrška nositeljima politika u europskim zemljama na različitim razinama u osmišljavanju i provedbi politika i mjera za razvoj i/ili poboljšanje kvalitete naukovanja te olakšati usporedbu između zemalja. Očekivani rezultati projekta su proširena baza znanja o trenutnom stanju u sustavu naukovanja, nova saznanja o izazovima, uzrocima te mogućim rješenjima, izrađene mjere politike na temelju dokaza usmjerene na nacionalne kreatore politika, socijalne partnere, pružatelje strukovnog obrazovanja i druge nacionalne dionike o tome kako postaviti temelje za kvalitetan sustav naukovanja u Hrvatskoj te povećane baze dokaza za potporu nositeljima politika u Hrvatskoj u izradi i provedbi politika i mjera za razvoj i/ili poboljšanje kvalitete naukovanja.

Aktivnosti projekta uključuju sudjelovanje u izradi Izvještaja o zatečenom stanju (Inception Report), Prvog i Drugog izvještaja o napretku (First and Second Progress Reports) te Završnog izvještaja (Final Activity Report), izradu Studije o stanju sustava (Background Paper) i Bilješke (Note). Projektom se očekuje doprinijeti definiranju specifične strategije za pojedinu zemlju za tri kruga istraživanja/anketiranja, provesti tri kruga istraživanja/anketiranja u skladu s posebnim naputcima Upravljačkog odbora (Steering Group) i klijenta (Cedefop), izraditi izvještaje i sažetke nalaza, sudjelovati na tri radionice, dva sastanka upravljačkog tima i dva diseminacijska događaja, podijeliti odgovornost za pregled kvalitete s menadžerom za kvalitetu, poštivati rokove vezane uz provedbu svakog pojedinog zadatka, odobrenog od strane klijenta (Cedefop) i opisanog u Izvještaju o zatečenom stanju (Inception Report). Projektom se želi na nacionalnoj razini, u uskoj suradnji s CEDEFOP-om i nacionalnim dionicima, napraviti dubinski pregled sustava naukovanja kako bi se prepoznale specifične prednosti i izazovi te prezentirao niz preporuka za osiguravanje kvalitete naukovanja i podršku reformama. Na europskoj razini, cilj je povećati bazu dokaza koja može poslužiti kao podrška nositeljima politika u europskim zemljama na različitim razinama u osmišljavanju i provedbi politika i mjera za razvoj i/ili poboljšanje kvalitete naukovanja te olakšati usporedbu između zemalja.

Na Okruglom stolu se raspravljalo o prvim rezultatima projekta i o izazovima s kojima se Hrvatska suočava u području naukovanja te o temama povezanim s unapređenjem i osiguranjem kvalitete naukovanja, koordinaciji i vođenju naukovanja, razvoju kurikuluma, uključivanju obrta i tvrtki u proces te o učiteljima i profesionalnome razvoju u tome području.