Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjemu tekstu: Centar) organizirao je 3. studenoga 2016. godine edukacijski skup za ispitne koordinatore koji su prvi put imenovani u srednjim školama s četverogodišnjim programom (gimnazijama i strukovnim školama) i medicinskim školama s petogodišnjim programom.

Centar je prvi put organizirao edukaciju za novoimenovane ispitne koordinatore kako bi se što kvalitetnije pripremili za provedbu ispita državne mature u školskoj godini 2016./2017. i kako bi mogli pratiti planirane redovne edukacije za ispitne koordinatore koje će biti održane od 7. do 16. studenoga u Metkoviću, Splitu, Osijeku, Rijeci i Zagrebu.

Predstavljena im je aplikacija za rad i upoznati su s Pravilnikom o polaganju državne mature i pravilima koje propisuje Centar.

Na radionici koja je održana u sklopu edukacije novoimenovani ispitni koordinatori postavljali su pitanja na koja su im odgovarali načelnik Odjela za organizaciju i provođenje ispita Zlatko Zadelj i Mirjana Smoljić i davali im naputke o ispravnome postupanju učenika u školi tijekom prijave i provedbe ispita državne mature.

Sanja Horvatić educirala je novoimenovane ispitne koordinatore o pravu učenika na prilagodbu polaganja ispita državne mature te o nastanku i razvoju postojećega modela prilagodbe ispitne tehnologije.

Novoimenovani ispitni koordinatori pokazali su veliki interes i želju za što kvalitetnijom provedbom ispita državne mature u njihovim školama te su aktivno sudjelovali u edukaciji.