NCVVO Plavi Logo

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja organizirao je stručni skup za ispitne koordinatore za provedbu ispita državne mature u školskoj godini 2023./2024. Stručni skup održan je u Brelima 22. i 23. veljače 2024. godine, a otvorio ga je ravnatelj Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja gospodin Vinko Filipović, prof. predavanjem Rezultati ispita državne mature u školskoj godini 2022./2023.

Na stručnome skupu govorili su i djelatnici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Tako je Ira Tretinjak, voditeljica Službe za provedbu i organizaciju državne mature i predmetna koordinatorica za ispit državne mature iz Psihologije upoznala nazočne ispitne koordinatore s načinom izrade ispita i aktivnostima stručnih radnih skupina i predmetnih koordinatora prilikom izrade ispita državne mature u izlaganju Izrada ispita državne mature – iza zatvorenih vrata. O prijavama ispita državne mature u školskoj godini 2023./2024. govorio je Matija Batur, voditelj Odjela za organizaciju ispita. U izlaganju Izrada i grafičko oblikovanje ispita državne mature – izazovi i promjene dr. sc. Biljana Vranković, voditeljica Odjela za izdavaštvo i predmetna koordinatorica za ispit državne mature iz Geografije govorila je o izazovima s kojima se suočavaju svi involvirani u proces izrade ispita te o svim promjenama u grafičkome oblikovanju ispita državne mature za školsku godinu 2023./2024. O prilagodbi ispitne tehnologije na ispitima državne mature govorila je Nika Vukelić, viša stručna savjetnica-specijalist u Odjelu za državnu maturu.

Nadalje, drugoga dana stručnoga skupa izlaganje pod nazivom O organizaciji i provedbi ispita državne mature u školskoj godini 2023./2024. održao je Matija Batur, a o svjedodžbama i potvrdama govorila je Kolumbina Korpar, voditeljica Odjela za svjedodžbe i kvalifikacije. Stručni skup završio je s panelom na kojemu su sudionici stručnoga skupa mogli postavljati pitanja vezana za provedbu državne mature ravnatelju i djelatnicima Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Program dvodnevnoga stručnog skupa vodila je i moderirala djelatnica Centra dr. sc. Ivana Dubovečak, viša stručna savjetnica-specijalist.

Na stručnome skupu okupilo se oko 150 ispitnih koordinatora srednjih škola Republike Hrvatske.

skup