U sklopu projekta Samovrjednovanje osnovnih škola održana je edukacija pod nazivom Uspješna škola za članove školskih timova za kvalitetu u Zagrebu od 19. do 21. svibnja 2010. Radionice je organizirao Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem “Korak po korak“, a sudjelovalo je pet osnovnih škola. (više)