Foto: unicef.hr

Prepoznajući pristup inkluzivnom i kvalitetnom predškolskom odgoju i obrazovanju kao temeljno pravo svakoga djeteta, UNICEF Ured za Hrvatsku, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske, 13. lipnja u Zagrebu organizirao je konferenciju Vrtić za svako dijete: pristup predškolskom odgoju i obrazovanju – mogućnosti i izazovi u smanjenju nejednakosti. Dvije djelatnice Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja sudjelovale su na konferenciji.

Cilj je konferencije bio privući pozornost, promovirati i dijeliti dobre prakse vezane uz pristup predškolskome odgoju i obrazovanju i njegovom financiranju. Konferencija je posebno bila posvećena odnosu između važnosti ulaganja u predškolsko obrazovanje i nedostatka ulaganja u osiguranje pristupa vrtićima.

Konferencija je predstavila mogućnost za javnu raspravu o sljedećim temama: važnost financiranja predškolskoga odgoja i obrazovanja za ranjive skupine djece, prednosti i izazovi postojanja decentraliziranih modela financiranja za održivi univerzalni pristup predškolskome odgoju i obrazovanju

Konferencija je okupila sudionike iz Hrvatske i ponudila stručnu razmjenu i zemalja u okruženju: donositelje odluka na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, stručnjake za predškolski odgoj i obrazovanje, praktičare i pojedince iz privatnog i javnog sektora koji su zainteresirani za ulaganje u predškolski odgoj i obrazovanje.

Tekst preuzet s www.udruga-gradova.hr