TIMSS 2015 promocija

U Novinarskome domu, 19. prosinca 2018. godine održana je promocija Priručnika za unapređivanje nastave Matematike s primjerima zadataka iz međunarodnoga istraživanja TIMSS 2015. i Priručnika za unapređivanje nastave Prirode i društva, Prirode, Biologije, Geografije, Fizike i Kemije s primjerima zadataka iz međunarodnoga istraživanja TIMSS 2015. Pozdravnu riječ uputila je ravnateljica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ivana Katavić, prof., a o knjigama su govorili: urednica knjige dr. sc. Jasminka Buljan Culej, autori dr. sc. Vlado Halusek, prof. matematike i fizike, učitelj savjetnik, Melita Sambolek, prof. fizike i kemije, učitelj savjetnik, Ivana Gugić, prof. matematike i fizike, prof. savjetnik, Vanja Kani, učiteljica razredne nastave, savjetnica i recenzent doc. dr. sc. Mirko Ruščić. Promociji su prisustvovali i predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, agencija i drugih odgojno-obrazovnih institucija te predstavnici medija.

Priručnik za unapređivanje nastave Matematike s primjerima zadataka iz međunarodnoga istraživanja TIMSS 2015. sadržava metodičke preporuke za unapređivanje kurikula nastave Matematike i oko dvjesto detaljno opisanih zadataka s metodičkim napomenama za učitelje te može poslužiti unapređivanju nastave Matematike. Temeljne matematičke vještine važne su svakomu pojedincu za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi, društvu i tehnici te za primjenu Matematike u svakodnevnome životu. Vrlo je važno početi razvijati te vještine u najranijoj fazi učenja Matematike i, isto tako, razvijati apstraktno mišljenje i logičko zaključivanje te poticati radoznalost i domišljatost učenika pri rješavanju različitih matematičkih zadataka kako bi nakon završetka školovanja bili konkurentni na tržištu rada. Priručnik za unapređivanje nastave Prirode i društva, Prirode, Biologije, Geografije, Fizike i Kemije s primjerima zadataka iz međunarodnoga istraživanja TIMSS 2015. sadržava metodičke i sadržajne preporuke za unapređivanje kurikula Prirode i društva.

Rezultati dobiveni ovim istraživanjem mogu poslužiti za unapređivanje nastavnih sadržaja i osuvremenjivanje tema iz područja Prirode, Biologije, Kemije, Fizike i Geografije. Razumijevanje prirodoslovlja važno je učenicima ako žele postati odgovorni građani koji su sposobni donositi kvalitetne odluke o sebi i svijetu u kojemu žive. Učenici u nižim razredima pokazuju znatiželju za razumijevanje svijeta oko sebe i svojega mjesta u njemu te je stoga rana dob prikladna za početak učenja prirodoslovlja. Stečeno znanje učenici mogu upotrijebiti kako bi unaprijedili vlastito zdravlje i prehranu, razvijali ekološke vrijednosti te razvijali kritičko mišljenje i vještine potrebne za život u suvremenome svijetu.