U Zagrebu je 24., 25. i 26. studenoga 2017. godine u organizaciji Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja održana radionica za određivanje minimalne razine postignuća za ispit državne mature iz Hrvatskoga jezika u školskoj godini 2017./2018. U radionici su sudjelovali stručnjaci koji se bave poučavanjem Hrvatskoga jezika na različitim stupnjevima obrazovanja (od osnovne škole do visokih učilišta) i oni stručnjaci koji se bave znanstvenim istraživanjima u kroatistici (ukupno 41 stručnjak). Izrađeni su prijedlozi za minimalnu razinu postignuća za oba dijela ispita iz Hrvatskoga jezika (Književnost i jezik i Školski esej). Radionica je provedena prema Angoffovoj metodi za određivanje minimalne razine postignuća, a prijedlozi su doneseni konsenzusom.