Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjemu tekstu: Centar) organizirao je 11., 12. i 13. siječnja 2017. godine radionice o softveru za ispitivanje Assessment Master australske tvrtke SoNET Systems. Radionice je održao programer te tvrtke Stephen Birchall. U radionicama je sudjelovalo oko 30 djelatnika Centra te predstavnici ispitnih centara iz Slovenije i Crne Gore.

Sudionici su prvi dan radionice upoznati sa softverom za ispitivanje Assessment Master te s aplikacijom o izradi ispitnih zadataka koja je sastavni dio toga softvera. Na računalima su izrađivali različite vrste ispitnih zadataka te su upoznati s načinom recenzije i prijevoda zadataka.

Drugi dan radionice upoznati su s administriranjem, izradom i provedbom ispita. Nakon što je voditelj radionice predstavio aplikaciju, sudionici su u aplikaciji samostalno izrađivali ispite i pridjeljivali ih izmišljenim učenicima ili skupinama učenika. Sudionici su također upoznati s različitim kreativnim ispitima i s različitim načinima provedbe ispitivanja (mrežno, putem USB memorije i sl.).

Treći dan radionice upoznati su s ocjenjivanjem ispitnih zadataka i ispita. Vježbali su ocjenjivanje na praktičnim primjerima u aplikaciji te su se upoznali s alatima vezanima uz praćenje i kontrolu kvalitete ocjenjivača.

S obzirom na to da će se u budućim projektima Centra postupno uvoditi mrežne aplikacije za izradu zadataka, ocjenjivanje i provedbu ispitivanja, radionice su bile izuzetno korisne za unapređenje procedura Centra te profesionalni razvoj djelatnika Centra.