IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, Međunarodno udruženje za vrednovanje obrazovnih postignuća) je u suradnji s norveškom institucijom za obrazovanje i osposobljavanje (Norwegian Directorate for Education and Training – UDIR) u Oslu od 10. do 13. listopada 2016. godine održala 57. sjednicu Opće skupštine IEA-e.

Opća skupština (General Assembly) središnje je tijelo odlučivanja u IEA-i i sastaje se jednom godišnje. Čine ju predstavnici zemalja članica koje imenuje IEA i koji predstavljaju obrazovna istraživanja, politiku i interese zemlje iz koje dolaze. Na 57. sjednici predstavljeni su projekti koje provodi IEA i njezin cjelokupni godišnji rad. Prihvaćena su izvješća o različitim aspektima organizacije uključujući tekuća i buduća istraživanja, članstvo i financije.

Na 57. sjednici Opće skupštine IEA-a okupili su se predstavnici iz više od 60 zemalja punopravnih članica koje surađuju s IEA-om. Predstavnici zemalja razmijenili su iskustva o diseminaciji rezultata istraživanja IEA-e i sagledali njihov utjecaj na nacionalne obrazovne sustave. Predstavnik Republike Hrvatske je ravnateljica Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Maja Jukić.

Jedna je od temeljnih djelatnosti Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima. U Strategiji razvoja Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja definiran je cilj 2. Osnaživanje i proširivanje temeljne djelatnosti Centra (2.8. Provođenje znanstveno-istraživačkoga rada i osiguravanje korištenja rezultata istraživanja za unapređenje odgojno-obrazovnoga sustava).

Na 57. sjednici predstavljeno je i opisano uvođenje e-ispitivanja u projekte IEA-e. TIMSS 2019. bit će proveden na standardni način (uz pomoć olovke i papira) ili elektroničkim putem. IEA pružit će podršku zemljama članicama prilikom primjene e-ispitivanja, što će Hrvatsku pravodobno usmjeriti prema suvremenim načinima ispitivanja.

Jedan je od važnijih ciljeva međunarodnih ispitivanja IEA-e pružanje informacija u svrhu donošenja nacionalnih politika u obrazovnome sustavu. Na 57. sjednici raspravljalo se o etičkome i stručnome načelu rangiranja škola i nerazumijevanju načela rangiranja škola pojedinih nacionalnih sustava. Stavljen je naglasak na sustavan pristup informiranju i educiranju obrazovne javnosti o problematici rangiranja škola. Smisao istraživanja IEA-e nije rangiranje i natjecanje zemalja sudionica, nego pomoć obrazovnim sustavima u uočavanju vlastitih nedostataka te unapređenje učenja i poučavanja učenika i ukupnih rezultata nacionalnih obrazovnih sustava.

Link na IEA: http://www.iea.nl/57th_ga.html

Link na Strategiju razvoja Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja: https://www.ncvvo.hr/o-nama/strategija-centra/