Danas, 20. veljače 2017. otvoren je trodnevni skup u organizaciji Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja namijenjen ravnateljima osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova. Skup je posvećen temi Cjelovitog vanjskog vrednovanja kao poticaju unapređivanju kvalitete obrazovanja. Skupu su prisustvovali akademik Željko Reiner, potpredsjednik Hrvatskoga sabora i član Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora, prof. dr. sc. Pavo Barišić, ministar, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Maja Jukić, ravnateljica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Nikica Mihaljević, prof., predsjednik Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola, Suzana Hitrec, prof., predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, Ljubica Banović, prof., predsjednica Udruge učeničkih domova Republike Hrvatske, Mile Živčić, prof., ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Ivo Dujmić, ing., gradonačelnik grada Opatije, mr. sc. Vojko Obersnel, gradonačelnik grada Rijeke.  Okupljenima se obratio prof. dr. sc. Pavo Barišić, ministar, Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temu Kvaliteta u središtu obrazovne politike.

Tijekom skupa sudionicima su predstavljane aktivnosti i rezultati Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u protekle dvije godine te projekti kojima će Centar nadalje razvijati vanjsko vrednovanje. Ovi ciljevi u skladu su s europskim smjernicama veznima za razvoj obrazovnih sustava te posebice osiguranja kvalitete u njemu.

Doktorica znanosti Jasminka Buljan Culej, načelnica istraživačko-razvojnog odjela Centra predstavila je publikaciju Europske komisije „Pregled obrazovanja i osposobljavanja za 2016.“. Riječ je o najvažnijoj godišnjoj publikaciji Opće uprave za obrazovanje i kulturu Europske komisije koja sadržava smjernice za razvoj obrazovanja i osposobljavanja u zemljama članicama Europske unije.

Strateške ciljeve Centra i mjere njihova ostvarivanja predstavila je ravnateljica Centra Maja Jukić. Centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja ima ključnu ulogu i odgovornost za razvoj i provedbu vanjskoga vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske prema Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je prihvatio Hrvatski sabor.

Rezultate istraživanja „K internacionalizaciji obrazovanja – sudjelovanje Republike Hrvatske u Programu za cjeloživotno učenje“ koje je posebno istaknulo središnju ulogu ravnatelja u razvoju i provedbi europskih projekata predstavila je magistra znanosti Antonija Gladović, ravnateljica Agencije za mobilnost i projekte Europske unije. Izlaganje je bilo o programu Erasmus plus kao instrumentu jačanja kvalitete obrazovanja.

Slijedilo je izlaganje doktora znanosti Petra Bezinovića i magistre znanosti Biljane Vranković, načelnice Odjela za izdavaštvo u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja na temu vanjskog vrednovanja škola. U prvome dijelu izlaganja prikazali su osnovne demografske pokazatelje osnovnih i srednjih škola te preduvjete provedbe vanjskog vrednovanja škola. U drugome dijelu izlaganja predstavili su prijedlog modela vanjskoga vrednovanja škola koji obuhvaća ključna područja rada, specifične teme koje se planiraju vrednovati i konkretna pitanja na koja škole trebaju odgovoriti.

U nastavku održano je predavanje o ključnim odrednicama kvalitete škole i učeničkoga doma te razlozima za profesionalizaciju zanimanja ravnatelja čime se ističe važnost procesa licenciranja. O doprinosu ravnatelja kvaliteti škole i učeničkoga učeničkoga doma te važnosti razvoja i implementiranja sustava licenciranja ravnatelja sudionicima skupa obratio se doktor znanosti Stjepan Staničić.

Na kraju prvoga dana skupa uslijedila su pitanja i rasprava u kojima su sudjelovali ravnateljica Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Maja Jukić, doktorica znanosti Vesna Kovač s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, profesor Nikica Mihaljević, predsjednik Hrvatske udruge osnovnoškolskih ravnatelja, profesorica Suzana Hitrec, predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, profesorica Ljubica Banović, predsjednica Udruge učeničkih domova Republike Hrvatske te profesor Vlado Prskalo, ravnatelj Srednje škole Matija Antuna Reljkovića.