Pismeni prigovori na rezultate ispita provjere znanja koju je proveo Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s NCVVO primat će se do utorka 14 6. 2011. do 15 sati na Medicinskom fakultetu Šalata 3.