Podsjećamo da ispite moraju platiti:

– Kandidati koji su srednje obrazovanje završili prije 2011. godine ili su srednje obrazovanje završili izvan RH,
– Učenici koji su srednje obrazovanje završili 2011. godine u RH, ali popravljaju rezultat iz više od dva predmeta.

Ukoliko pripadate nekoj od navedenih kategorija, molimo vas da provjerite stanje zaduženja na Moji podatci / Zaduženja i uplate. Neće biti moguće polagati ispite koji nisu plaćeni, a navedeni su u zaduženjima.
Ispite treba platiti najkasnije 10 dana prije ispita. Valja imati na umu da je ponekad potrebno i nekoliko dana da se uplata proknjiži na računu Centra. Dok se uplata ne proknjiži, neće se načiniti raspored.

Važni datumi za pristupnike ispitima državne mature u jesenskome roku