Polaganje ispita državne mature na ljetnom roku prijavilo je do danas 5305 gimnazijalaca i 5426 učenika strukovnih škola. Tablica prijava