Posjet izraelske delegacije obrazovnih institucija Nacionalnom centru

U sklopu posjeta izraelske delegacije i nastavno na akademski seminar održan na Sveučilištu u Zagrebu, u petak 19. travnja 2013. godine, članovi delegacije posjetili su Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Izraelsku delegaciju predstavljali su gospodin Arnon Ikan (Israel Center for Excellence through Education – ICEE, ravnatelj) i dr. Naomi Gafni (National Institute for Testing and Evaluation – NITE, ravnateljica). Sastanku su kao gosti Centra prisustvovali dr. sc. Zrinka Ristić Dedić i dr. sc. Boris Jokić. Od djelatnika Centra prisutni su bili dr. sc. Jasmina Muraja, dr. sc. Jasminka Buljan Culej, Sandra Antulić, Josip Šabić i Zoran Žitnik. Ravnatelj Centra otvorio je sastanak i pozdravio sve prisutne.