Ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak posjetila je 6. ožujka 2018. godine Osnovnu školu Tina Ujevića u Zagrebu povodom početka provedbe pilot-projekta Vanjsko vrednovanje osnovnih škola i gimnazija i ocijenila da ta škola doista radi u skladu sa svojom himnom – Škola stvorena za životni let.

Nakon razgovora s ravnateljicom škole, nastavnicima i članovima Školskoga tima za kvalitetu koji sudjeluju u pilot-projektu te ravnateljicom Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Majom Jukić i „kritičkim prijateljem” škole Suzanom Hitrec ministrica je izjavila da je susret s učenicima, koji su izveli kratki svečani program i himnu svoje škole, pokazao da se oni dobro osjećaju u školi, da imaju potencijala i da im je okruženje poticajno za učenje.

Podsjetila je da pilot-projekt provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u skladu sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije. Napomenula je da se ove godine provodi pilot-projekt Vanjsko vrednovanje osnovnih škola i gimnazija u kojemu sudjeluje 20 osnovnih škola među kojima je i Osnovna škola Tina Ujevića iz Zagreba i 10 gimnazija.

Objasnila je da je pilot-projekt usredotočen na osam područja kvalitete koja trebaju odgovoriti na pitanje što je dobra škola. Takav pristup omogućuje školama da „osjećaju” svoju autonomiju, da se samostalno vrednuju i da vide koje su njihove dobre strane te što treba unaprijediti.

Ministrica smatra da ako želimo promjene, moramo i sudjelovati u njima, kritički procjenjivati situaciju i biti svjesni da nastaju suradnjom učitelja, učenika, roditelja i svih koji vode brigu o sustavu te smatra da je vrlo važno da povratne informacije na svim razinama budu izravne kako bi omogućile kvalitetan iskorak u nastavi i poučavanju. Ministrica je izjavila da naša zadaća nije odgovoriti iz kojih škola dolaze učenici koji postižu bolje rezultate na državnoj maturi, već odgovoriti koja je škola vlastitim snagama uspjela napraviti veći iskorak u izlaznim kompetencijama u odnosu na ulazne kompetencije.

Ravnateljica Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Maja Jukić naglasila je da se pilot-projekt temelji na integriranome modelu vrednovanja koji obuhvaća samovrednovanje i vanjsko vrednovanje. Takav je model vrlo afirmativan te mu je cilj potvrditi kvalitetu određenih područja koja se vrednuju. „Sustav koji razvijamo nije natjecateljski niti je temeljen na rangiranju ili sankcioniranju, već mu je cilj stvoriti kulturu kvalitete škola”. Vanjsko bi vrednovanje trebalo dati povratnu informaciju školama o njihovoj objektivnosti u postupku samovrednovanja.

Postavljeno je osam područja vrednovanja koja škole razrađuju i o kojima promišljaju s ciljem unapređenja svojega rada. Osmišljen je instrumentarij koji se sastoji od upitnika za učenike, učitelje i školske timove za kvalitetu te obrazac za samovrednovanje škola kroz online platformu.

Ravnateljica Mihelić istaknula je da je bilo vrlo zanimljivo gledati koliko su se odgovori učenika u upitnicima podudarali s odgovorima učitelja. „Zaista smo bili iznenađeni, očekivali smo neku malo lošiju ocjenu.” Instrumentarij je dobro osmišljen te je učenicima i učiteljima pružena prilika da u upitniku kažu što je u školi dobro, a što nije dobro. Ministrici je važno čuti što brine učitelje i ravnatelje i koja su njihova razmišljanja o podizanju kvalitete nastave i poučavanja.

Svrha je pilot-projekta priprema nacionalnoga pristupa uvođenju sustavnoga valjanog i objektivnog vrednovanja rada škola koji bi trebao pridonijeti ustroju jasno definiranoga sustava osiguravanja kvalitete odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.