Poziv na stručni skup za učitelje i stručne suradnike na temu Metrijska analiza i rezultati završnih ispita vanjskoga vrjednovanja obrazovnih dostignuća u osnovnoj školi u šk. god. 2007./2008.

raspored za Šibensko-kninsku županiju
raspored za Zadarsku županiju
raspored za Splitsko-dalmatinsku županiju
raspored za Dubrovačko-neretvansku županiju