Međunarodno istraživanje trendova u znanju matematike i prirodoslovlja

TIMSS 2015.

Istraživanje TIMSS 2015. drugi je ciklus Međunarodnoga istraživanja trendova u znanju matematike i prirodoslovlja (Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS) koji je proveden u Hrvatskoj, a u cijelosti ga je proveo Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja te u suradnji s Međunarodnim udruženjem za vrednovanje odgojno-obrazovnih postignuća (International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA). Ciklusom 2015. istraživanje TIMSS obilježava 20. godišnjicu (prvi ciklus proveden je 1995. godine), što ga čini najdugovječnijim međunarodnim istraživanjem odgojno-obrazovnih sustava.

U ciklusu istraživanja TIMSS 2015. u četvrtim i osmim razredima sudjelovalo je više od 600 000 učenika iz 57 zemalja svijeta, uključujući približno 4000 učenika četvrtih razreda iz 163 osnovne škole u Hrvatskoj.

Rezultati koje su hrvatski učenici postigli u drugome ciklusu u istraživanju TIMSS 2015. statistički su značajno bolji od rezultata iz prvoga ciklusa provedenoga 2011. godine i u matematici i u prirodoslovlju. To znači da se može govoriti o porastu matematičkih i prirodoslovnih kompetencija među hrvatskim učenicima te o porastu primjene naučenoga znanja. Rezultati istraživanja TIMSS 2015. jasno pokazuju da su hrvatski učenici vrlo uspješni ne samo u reprodukciji činjeničnoga znanja, već i u njegovoj primjeni i zaključivanju.

U istraživanju TIMSS 2015. hrvatski učenici postigli su iz matematike 502 boda, što je gotovo istovjetno međunarodnoj središnjoj točki ljestvice koja iznosi 500 bodova. U prirodoslovlju su postigli 533 boda, što je statistički značajno viši rezultat od međunarodne središnje točke ljestvice koja iznosi 500 bodova.

Hrvatski su učenici u školskoj godini 2014./2015., odnosno u ciklusu istraživanja TIMSS 2015. bili uspješniji u matematici od svojih vršnjaka koji su sudjelovali u ciklusu istraživanja 2011. godine za 12 bodova, dok je ta razlika za prirodoslovlje nešto veća i iznosi 17 bodova.