Dana 31.12.2008. Centar je zaprimio predprijave učenika za polaganje ispita probne državne mature kao i predprijave za polaganje izbornih predmeta temeljem izbora od jednoga do najviše pet fakultetskih programa.

Lista predprijavljenih ispita
Lista predprijava studijskih programa – za izborne predmete

Konačne prijave učenici moraju predati do 1. ožujka 2009. godine.