„PROJEKT NACIONALNI ISPITI IZ MATEMATIKE U OSMIM RAZREDIMA OSNOVNIH ŠKOLA (NI-OŠ-MAT) 2011. – 2014.: REZULTATI RAZVOJA STANDARDIZIRANOGA ISPITA I PRIKAZ POSTIGNUĆA UČENIKA“

Dana 1. lipnja 2017. godine u organizaciji Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja održano je predstavljanje izvješća „Projekt Nacionalni ispiti iz Matematike u osmim razredima osnovnih škola (NI-OŠ-MAT) 2011. – 2014.: Rezultati razvoja standardiziranoga ispita i prikaz postignuća učenika“. U sklopu izvješća prikazani su postignuti ciljevi projekta Nacionalni ispiti iz Matematike u osmim razredima osnovnih škola (NI-OŠ-MAT) 2011. – 2014. koji se  odnose  na postignuća učenika osmih razreda i na standardizaciju ispita i zadataka iz Matematike. Osim navedenoga, u izvješću su prikazani i rezultati analize popratnih upitnika za učenike i roditelje koji su bili primijenjeni u sklopu ispitivanja.

Predstavljanje izvješća održano je od 10:00 do 12:00 sati u Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Sudionike su pozdravile ravnateljica Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Maja Jukić i načelnica Odjela za promicanje kvalitete obrazovanja Sanja Fulgosi. Potom je urednica izvješća Natalija Gjeri Robić predstavila ciljeve i sadržaj izvješća te suradnike na izradi izvješća. Savjetnik na izradi izvješća te predmetni koordinator iz Matematike na projektu, Zlatko Zadelj održao je kratko izlaganje „Sadržaji ispitivanja iz Matematike u sklopu projekta Nacionalni ispiti iz Matematike u osmim razredima osnovnih škola (NI-OŠ-MAT) 2011. – 2014.“ U izlaganju su predstavljene etape projekta te područja ispitivanja u svakoj etapi projekta, a predstavljeni su i konceptualni okvir za razvoj ispita te sadržajna struktura i nacrt ispita iz Matematike. Završno izlaganje održao je autor izvješća Zoran Žitnik pod naslovom „Rezultati razvoja standardiziranoga ispita i prikaz postignuća učenika iz Matematike u sklopu projekta NI-OŠ-MAT 2011. – 2014.“ U izlaganju su objašnjeni način odabira škola i učenika za ispitivanja, izrada standardiziranoga ispita te rezultati analiza ispita i popratnih upitnika za učenike i roditelje primijenjenih u sklopu projekta.

Nakon izlaganja uslijedila je rasprava o rezultatima projekta i provedenih ispitivanja. Naglašeno je da će Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja koristiti zadatke primijenjene u ovome ispitivanju za formiranje baze zadataka za buduće nacionalne ispite iz Matematike. Istaknuta je važnost rezultata projekta za odgojno-obrazovni sustav i istaknuta je uloga koju nacionalni ispiti imaju u sustavu osiguravanja kvalitete odgoja i obrazovanja.