Prezentacije sa sastanka za određivanje praga prolaznosti na probnoj državnoj maturi, kao i potrebnu dodatnu literaturu možete preuzeti ovdje.

Prezentacija: Određivanje praga prolaznosti
Prezentacija: Opisivači ocjena
Literatura: Elaborat o određivanju praga prolaznosti