Prijave ispita državne mature za polaganje u jesenskom ispitnom roku bit će omogućene od 17. srpnja 2012. godine nakon što budu objavljene konačne rang liste za upise na visoka učilišta u ljetnome roku.

Postupak prijave ispita državne mature provodit će se na isti način kao i za polaganje u ljetnome roku, putem stranice www.postani-student.hr. Preporučamo svim pristupnicima da prouče detaljne informacije o načinu prijavljivanja ispita državne mature objavljene u brošuriPrijave ispita državne mature 2011./2012. i prijave za upis na studijske programe te kalendar svih aktivnosti, obveza u svezi s prijavama ispita i polaganja ispita državne mature u jesenskome roku (str. 69 – 71).

Učenici, koji su ove školske godine završili četvrti razred u srednjim školama Republike Hrvatske i prijavljuju ispite državne mature u jesenskome roku,  nisu obvezni ispisivati prijavnicu iz sustava i potpisivati ju u školama, kao što je to bila obveza u ljetnome roku.
Učenici koji nisu s uspjehom završili razred i upućeni su na popravne ispite u jesenskome roku mogu prijaviti ispite državne mature u jesenskome roku i pristupiti im, uz uvjet da do 31. kolovoza 2012. polože sve ispite. Učenicima koji do toga roka ne polože popravne ispite, položeni ispiti bit će poništeni.

Svi ostali kandidati dužni su Centru dostaviti potrebnu dokumentaciju (ako nisu verificirani u ljetnome roku) te iz sustava ispisanu prijavnicu ispita državne mature za polaganje u jesenskome roku, kao i izvršiti uplatu plaćanja troškova naknade ispita u propisanim rokovima (Brošura, str. 69 – 70).

Napominjemo svim kandidatima da, nakon prijave ispita, provjere jesu li pravilno obavili prijavu ispita uvidom u podatke na svojoj stranici, pod poveznicom Moj odabir.