NCVVO Plavi Logo

Posljednjih dana Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i ja, kao ravnateljica Centra, izloženi smo orkestriranim medijskim napadima u vezi s jesenskim rokom državne mature u školskoj godini 2019./2020.  Kategorički odbacujem tvrdnje da smo Centar ili ja osobno pogodovali nekim pristupnicima na državnoj maturi dodjeljivanjem nezasluženih bodova. Također odbacujem i tvrdnje da sam ja ili zaposlenici Centra sudjelujući u radu Povjerenstva za praćenje državne mature, prekršili bilo koji zakon ili propis.

Povjerenstvo je sve do 2019. godine bilo samo neformalno tijelo za praćenje kvalitete provedbe državne mature, a tada je izmjenom Pravilnika o polaganju državne mature jednom jedinom rečenicom dana ovlast Povjerenstvu da odlučuje o prigovorima pristupnika protiv prethodnih odluka Centra. Time su potpuno izmijenjene dotadašnje uloge Povjerenstva i Centra u proceduri odlučivanja o prigovorima pristupnika, a da nije propisan ni sastav, ni broj članova, ni način donošenja odluka, ni ovlasti Povjerenstva, niti odnos između Centra i Povjerenstva, kao ni uloga zaposlenika Centra koji su imenovani za članove Povjerenstva. Dakle, unatoč proširenju ovlasti Povjerenstva, posve je izostala procedura po kojoj bi Povjerenstvo i Centar trebali postupati u tim novim okolnostima. Tako se mogla dogoditi i ta apsurdna situacija da ja i dvoje zaposlenika Centra budemo imenovani kao članovi Povjerenstva.

U svojstvu članova Povjerenstva uočili smo da u 16 podnesenih prigovora postoje moguće nepravilnosti u prethodnom odlučivanju Centra. Ne želeći naštetiti pristupnicima, izjasnili smo se da smatramo da se uočene nepravilnosti mogu otkloniti usvajanjem tih prigovora.

To mišljenje nas triju članica Povjerenstva ostali članovi Povjerenstva, njih 8, slobodno je moglo odbiti. No oni su taj stav prihvatili te je nakon toga Povjerenstvo jednoglasno donijelo odluke o prihvaćanju prigovora pristupnika. Na temelju tih odluka Centar je, u skladu s Pravilnikom i po nalogu Povjerenstva, unio te odluke u informatički sustav koji bilježi prigovore pristupnika.

Iz navedenog je posve jasno da ni ja ni zaposlenici Centra, niti Centar kao ustanova, nismo dodjeljivali nikakve bodove niti donosili odluke o usvajanju prigovora, već smo na traženje člana Povjerenstva iznijeli svoj stav, a odluke je donijelo Povjerenstvo.

Od 2019. godine Centar je ukazivao Upravnom vijeću Centra i resornom Ministarstvu na nedorečenosti izmjena Pravilnika i na opasnost koja zbog toga prijeti državnoj maturi. Centar stoga pozdravlja odluku ministra znanosti i obrazovanja da se Povjerenstvo ukine.

Najoštrije osuđujem pokušaje blaćenja državne mature i mene osobno. Državna matura ključan je dio hrvatskoga obrazovnoga sustava te svi zaposlenici Centra ulažemo velike napore u dodatno poboljšanje njegove kvalitete, transparentnosti i pravednosti.

Upravo stoga, unatoč pritiscima nisam dala ostavku. Posao ravnateljice Centra obavljam odgovorno i savjesno te nisam prekršila nijedan propis niti obvezu. Ne želim podleći tim pritiscima, jer znam da nikad nisam samovoljno dodijelila nikakve bodove pristupnicima niti učinila bilo što drugo čime bih zloupotrijebila svoje ovlasti i ugrozila državnu maturu. Ostavka dana pod pritiskom mogla bi ozbiljno ugroziti procese državne mature koji su u ovom razdoblju u najosjetljivijoj fazi.

Ravnateljica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Ivana Katavić, prof.