NCVVO Plavi Logo

Priopćenje za javnost članova Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

1. Državna matura jedan je od najvažnijih oblika vanjskog vrednovanja sustava sekundarnog obrazovanja, a njezina priprema i provedba najvećim je dijelom u djelokrugu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Djelatnici i vanjski suradnici NCVVO-a su, predvođeni ravnateljicom Ivanom Katavić, u šk. god. 2019./2020. kvalitetno pripremili, organizirali i proveli ispite na ljetnom i jesenskom roku državne mature, i to u vrlo teškim okolnostima pandemije COVID-19. Međutim, u samoj završnici tog procesa u kojemu je sudjelovalo 30.450 učenika u ljetnom roku i 5.947 učenika u jesenskom roku, počinjena je greška u rješavanju prigovora 13-ero učenika koji su se žalili na vrednovanje njihovih ispita državne mature.

2. Premda Upravno vijeće NCVVO-a nije operativno tijelo koje odlučuje o sadržaju ispita državne mature kao ni o prigovorima na vrednovanje ispitnih rezultata, u ovlasti je UV-a pridonositi unaprjeđenju kvalitete institucionalnog okvira za različite oblike vanjskog vrednovanja obrazovanja. U skladu s tim, nakon što smo zaprimili podnesak u kojem su navedene tvrdnje o pogreškama koji su se dogodile pri rješavanju prigovora na rezultate ispita državne mature u jesenskom roku šk. god. 2019./2020., izjasnili smo se da su takve situacije neprihvatljive i poduzeli smo sve mjere kako se takve pogreške ne bi ponovile.

2.1. U nastojanju da rasvijetlimo okolnosti i utvrdimo sve relevantne činjenice, zatražili smo očitovanje od gospođe Ivana Katavić, ravnateljice NCVVO-a, a zatim i očitovanje od gospodina Momira Karina, predsjednika Povjerenstva za praćenje provedbe državne mature jer je to tijelo jednoglasno donijelo sporne odluke. K tome, zatražili smo i dobili dodatna očitovanja svih zaposlenica NCVVO-a koje su bile članice toga Povjerenstva. U pristiglim očitovanjima Upravnomu vijeću priopćeno je da su učenicima odobreni bodovi kako bi se ispravila „proceduralna greška“, ne na način da su im priznati pogrešni odgovori, već su im dodijeljeni dodatni bodovi kojima je na njihov prigovor tehnički pozitivno odgovoreno. To svim učenicima kojima je odobrena zamolba nije omogućilo prolazak na ispitu državne mature. Dvojica članova Upravnog vijeća – Tihomir Tomičić i Ninoslav Šćukanec – smatrali su da je najveća odgovornost za pogrešno postupanje u pogledu drugostupanjskog rješavanja učeničkih prigovora na ravnateljici i da bi je trebalo smijeniti. Drugi članovi Upravnog vijeća, koji su se jednoglasno izjasnili da je učinjena pogreška koja se ne bi smjela ponoviti, iz dobivenih očitovanja nisu bili u mogućnosti utvrditi namjeru da se nekome ciljano pogoduje niti individualnu odgovornost pojedinih osoba pa se stoga nisu izjasnili za smjenu ravnateljice.

2.2. Upravno vijeće predložilo je Ministarstvu znanosti i obrazovanja izmjene Pravilnika o polaganju državne mature (NCVVO je u više navrata to učinio i tijekom 2020. jer je utvrđeno da nije propisana procedura drugostupanjskog rješavanja prigovora koje je uvedeno izmjenama tog akta koje su obavljene 2019.) i da se, ako do ljetnoga roka državne mature u šk. god. 2020./2021. nije moguće izmijeniti Pravilnik o polaganju državne mature, iz drugostupanjskog odlučivanja o prigovorima na rezultate državne mature izuzmu predstavnici NCVVO-a u Povjerenstvu za praćenje provedbe državne mature, a da se pritom odluke Povjerenstva zasnivaju na utvrđivanju eventualnih proceduralnih pogrešaka ili propusta, a ne i o sadržaju ispita jer o njemu mogu kompetentno odlučivati samo osobe koje su za to kvalificirane.

3. Nakon što su u javnosti objavljene informacije o zbivanjima u vezi s rješavanjem prigovora na rezultate ispita državne mature u jesenskom roku šk. god. 2019./2020., članovi Upravnog vijeća doznali su činjenice koje do sada nisu imali priliku razmotriti jer ih nitko iz NCVVO-a i Povjerenstva za provedbu državne mature s njima nije upoznao. Tu ponajprije mislimo na činjenicu da je Povjerenstvo za praćenje provedbe državne mature svoju spornu odluku donijelo nakon što su ravnateljica NCVVO-a i dvije zaposlenice NCVVO-a koje su bile članice toga tijela drugim članovima Povjerenstva iznijele prijedlog i stav kako treba postupiti po prigovorima. Ravnateljica je svoj stav koji je iznijela Povjerenstvu objasnila namjerom da se u kratkom vremenu u kojem je Povjerenstvo trebalo donijeti odluku o prigovoru učenika udovolji njihovim zamolbama jer je od tajnice NCVVO-a dobila pravno tumačenje da se NCVVO tako izvlači iz sporne situacije u koju je dospio proceduralnim greškama pri prvostupanjskom odlučivanju o prigovorima i da je optimalno postupiti u korist učenika, a da se pritom ne ulazi u sadržaj pojedinih ispitnih zadataka. Pri tome se tajnica NCVVO-a vodila analogijom postupanja u upravnim postupcima.

4. Od ravnateljice je zatraženo da nas detaljno obavijesti o razlozima za drugostupanjsko prihvaćanje prigovora za svakog pojedinog učenika kojemu je to odobreno. Prigovori su drugostupanjski odobreni u korist 13-ero učenika koji su se žalili na rezultate ispita iz engleskog jezika (11) i njemačkog jezika (2), s time da je kod 10-ero učenika uz prvostupanjsku odluku o prigovoru pogrešno upisano da je „odluka konačna“ (a nije bila jer su učenici imali pravo prigovor uložiti i u drugom stupnju), a kod troje učenika (1 iz engleskog i 2 iz njemačkog jezika) prvostupanjska odluka imala je pravorijek koji je bio paušalan i nije bio individualiziran u skladu sa sadržajem prigovora. Upravno vijeće doznalo je i još jednu proceduralnu grešku koja je počinjena u NCVVO-u: predmetna koordinatorica nije osigurala da o prigovorima odlučuje tročlano povjerenstvo NCVVO-a već su prvostupanjske odluke o prigovorima donosila samo dva člana povjerenstva.

5. Od ravnateljice je zatraženo i da se izjasni o navodima da je na nju, odnosno na djelatnike NCVVO-a vršen pritisak da se prigovori riješe kako je to učinjeno. Odgovorila je da na nju nije vršen nikakav pritisak, a nije joj poznato ni da je na nekoga drugog vršen pritisak u smislu pozitivnoga drugostupanjskog rješavanja prigovora.

6. Pogrešnim ne držimo samo prijedlog tajnice NCVVO-a ravnateljici, a zatim i stav ravnateljice NCVVO-a i drugih zaposlenica NCVVO-a koji su bile članice Povjerenstva, nego i odluke koje je donijelo cijelo Povjerenstvo za praćenje provedbe državne mature MZO-a. S obzirom na to da u našoj ovlasti nije donositi odluke vezane uz druge članove Povjerenstva MZO-a, na temelju novih spoznaja možemo donositi relevantne prosudbe i odluke iz svojeg djelokruga.

7. S obzirom na to da je neposredno prije usvajanja zaključaka izvanrednu sjednicu 6. travnja 2021. napustio član Upravnoga vijeća izv. prof. dr. sc. Mirko Ruščić, Upravno vijeće više nije imalo kvorum pa je nastavak sjednice bio zakazan za srijedu, 7. travnja 2021., s početkom u 11 sati. Ni na nastavku sjednice nije se odazvao izv. prof. dr. sc. Mirko Ruščić već se ispričao „prethodno dogovorenim i zakazanim obvezama“ pa nismo mogli donijeti odgovarajuće odluke.

8. Uzimajući u obzir sve gore navedeno, dolje potpisani članovi Upravnoga vijeća NCVVO-a su zatražili:

8.1. od ravnateljice Ivane Katavić da sa svim zaposlenicima i vanjskim suradnicima NCVVO-a učini sve da se državna matura u šk. god. 2020./21. kvalitetno pripremi i organizira. Pritom zaposlenici NCVVO-a bez iznimke i bilo kakva oklijevanja trebaju svoje radne obveze izvršavati u skladu s opisom poslova i najvišim standardima profesionalne etike.

8.2. od ministra znanosti i obrazovanja da u skladu s čl. 29. Statuta NCVVO-a Vladi Republike Hrvatske hitno predloži imenovanje nedostajućih članova Upravnoga vijeća.

9. Članovi Upravnoga vijeća NCVVO-a i ovom prigodom naglašavaju očekivanje da sve aktivnosti vezane uz državnu maturu trebaju biti sadržajno besprijekorne, u svakom pogledu etične i da se, u skladu s tim, u svim fazama pripreme i provedbe državne mature svi dionici vode isključivo načelima zakonitosti, kompetentnosti, odgovornosti i pravednosti.

10. Ističemo da se pripreme za provedbu državne mature provode u skladu s predviđenim planom. Ispiti su spremni, stručne radne skupine provele su većinu predviđenih aktivnosti i sve je u samoj završnici. Učenike, njihove roditelje i nastavnike kao i sve osobe uključene u pripremu i provedbu državne mature pozivamo da državnu maturu u šk. god. 2020./21. dožive kao prigodu na kojoj će maturanti moći pokazati postignuta znanja i druge kompetencije koje su stjecali tijekom srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja, a svi drugi im svojim aktivnostima i pristupima pokazati kako u praksi implementirati najveće ljudske vrline.

11. Upravno vijeće NCVVO-a pojačano će u danima koji slijede pomno nadzirati sve postupke u vezi s pripremama za provedbu državne mature te ćemo u skladu sa svojom profesionalnom odgovornošću u suradnji s ravnateljicom i djelatnicima Centra učiniti sve što je u našoj moći da se ovogodišnja državna matura, ponovno opterećena teškom epidemiološkom situacijom, provede besprijekorno na dobrobit svih dionika.

 

prof. dr. sc. Josip Faričić, predsjednik Upravnog vijeća NCVVO-a
dr. sc. Željko Jozić, član Upravnog vijeća NCVVO-a
Ivica Šušak, dipl. iur, član Upravnog vijeća NCVVO-a