Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (dalje: Centar) kao javna ustanova transparentan je u svom radu koji se temelji na zakonskim propisima i pravilima struke. Rezultati državne mature čuvaju se u Središnjem registru državne mature (dalje: SRDM) za koji je prema važećem Pravilniku zadužen Centar. Člankom 5. Pravilnika o SRDM-u određeno je da je pristup podacima i uvid u pohranjene podatke dopušten samo ispitnim koordinatorima, ovlaštenim osobama koje odredi Centar i ovlaštenim osobama zaduženim za održavanje i razvoj sustava.

Centar je zaprimio zahtjev Ministarstva znanosti i obrazovanja (dalje: Ministarstvo) za prijenos podataka o položenim ispitima državne mature u školskoj godini 2018./2019. i svjestan je važnosti traženih podataka, ali i obveze poštivanja Opće odredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Slijedom svega navedenoga, Centar je predložio Ministarstvu da se pitanje prijenosa podataka iz SRDM-a u e-Matice uredi sporazumom, u skladu s Pravilnikom o zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkome obliku – e-Matici i obvezama povezanima sa zaštitom podataka. Na taj način bi se adekvatno regulirali procesi razmjene informacije i podataka između navedenih institucija.

Centar kontinuirano, od provedbe prve državne mature, dostavlja svim četverogodišnjim i petogodišnjim srednjim školama detaljne izvještaje o rezultatima pojedine škole na ispitima državne mature. Izvještaji sadržavaju podatke kojima se postignuće škole uspoređuje s nacionalnim prosjekom i s prosjekom u istom srednjoškolskom programu te podatke o riješenosti pojedinih zadataka. Ti podaci omogućavaju školi unaprjeđenje rada temeljenog na objektivnim pokazateljima. Istraživanja Centra pokazuju da nastavnici rezultate državne mature koriste kao važno polazište za samovrednovanje svoga rada.

Centar se kod objave rezultata vodi savjetima i višegodišnjom pravnom praksom prema kojoj se ne iznose skupni rezultati na razini škola.

Ravnateljica Centra imenovala je stručne radne skupine za izradu nacrta ispita državne mature prema predmetnim kurikulumima. Aktivnosti u izradi nacrta ispita teku prema planu unaprijed određenom hodogramu koji je iznesen predstavnicima Ministarstva. Ispitni katalozi za ispite državne mature za školsku godinu 2021./2022. bit će dostavljeni Ministarstvu do kraja lipnja ove godine.