Ispit iz Engleskog jezika na državnoj maturi proveden je bez ikakvih problema u svim školama i na svim ispitnim mjestima. Ispit se sastojao od tri dijela: čitanje s razumijevanjem, slušanje i pisanje eseja.

Ispit je u potpunosti regularan na B razini.

Objava mogućih tema eseja u noći neposredno prije ispita i djelomično poklapanje jedne  od četiri spekulirane teme sa stvarnom temom na A razini polaganja ispita, dovela je u pitanje regularnost provedbe toga dijela ispita na A razini.

Sumnje da je objava mogućih tema mogla utjecati na rezultate toga dijela ispita, provjerit će se tijekom postupka vrednovanja. Svaki će se pojedini esej dvostruko provjeravati dodatnim kriterijima analize forme, sadržaja i autentičnosti.

Analiza tog dijela ispita će se također provesti s obzirom na odstupanje kvalitete tog dijela ispita od preostala dva dijela ispita i s obzirom na školske ocjene.

Nakon te provjere ravnateljica Centra će donijeti odluku o tretmanu rezultata tog dijela ispita u ukupnoj ocjeni  ispita iz Engleskog jezika. Odluka će se donijeti  temeljem članka  2. stavak 3. Pravilnika o polaganju državne mature, a u cilju osiguranja jednakih uvjeta i kriterija za sve učenike odnosno pristupnike. Objava odluke će uslijediti nakon ocjenjivanja i analize.

RAVNATELJICA:

Maja Jukić, dipl. ing. el.