Morenec skup

Prvi radni sastanak istraživačkog tima projekta Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama RIPOO (MORENEC, IP-2019-04-2011) financiranog sredstvima Hrvatske zaklade za znanost održan je 31. siječnja 2020. na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Istraživački tim čine znanstvenice s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Tijekom četverogodišnjeg trajanja istraživačkog projekta MORENEC, analizirat će se etiološki i fenomenološki aspekti rizika socijalne isključenosti djece rane i predškolske dobi uključene u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj te kvaliteta pedagoške prakse stručnih djelatnika u istim ustanovama, s obzirom na kompetencije za prepoznavanje i primjeren odgovor na potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti.

Tijekom sastanka članice su raspravljale o radnom i financijskom planu projekta, dogovorena su kratkoročna i dugoročna zaduženja te timovi za realizaciju pojedinih projektnih aktivnosti.  Predstavljeni su i suglašeni Standardi osiguranja kvalitete prema svim komponentama radnog plana.