Nacionalni ispiti su ključan način vrednovanja obrazovnih postignuća i praćenja sustava obrazovanja te informiranja svih dionika obrazovnog sustava o postignućima učenika. S obzirom na važnost osnovnog školstva i njegove temeljne uloge u sustavu odgoja i obrazovanja nužno je sustavom nacionalnih ispita vrednovati obrazovna postignuća u osnovnoj školi.  Važno je stalno i sustavno razvijanje i unaprjeđivanje metodologije, formiranje standarda kvalitete i postignuća kao temelj pretpostavci za kvalitetno obrazovanje. Time bi se omogućilo kontinuirano praćenje i dobivanje valjanih, pouzdanih i objektivnih pokazatelja o funkcioniranju osnovnoškolskog sustava. Prema programu rada Centra u školskoj godini 2018./2019. provodit će se nacionalni ispiti iz Hrvatskoga jezika u srednjoj školi te iz Matematike i Geografije u osnovnoj školi.

Dana 11. svibnja 2018. održan je prvi radni sastanak stručne radne skupine za izradu ispitne specifikacije i zadataka za nacionalne ispite iz Geografije. Na sastanku je sudjelovala v.d. ravnateljica Centra Maja Jukić, dipl. ing. el. te djelatnice Centra dr. sc. Biljana Vranković i mr. Ira Tretinjak, voditeljice SRS-a iz Geografije, više savjetnice za geografiju iz Agencije za odgoj i obrazovanje mr. sc. Ivana Kuhta Bogić i Sonja Burčar, prof. te članovi stručne radne skupine mr. sc. Alenka Bujan, OŠ Draganići, Marina Gatara, prof., OŠ Poliklinike SUVAG, Zagreb, Ivan Ilišević, prof.,  OŠ „Đuro Pilar“ Slavonski Brod, doc. dr. sc. Marica Mamut, Odjel za geografiju, Sveučilište u Zadru, Dinko Marin, prof., OŠ Bartula Kašića Zadar, Elizabeta Trepotec Marić, prof., OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac i doc. dr. sc. Ružica Vuk, Geografski odsjek PMF-a, Sveučilište u Zagrebu.

Ovim će se nacionalnim ispitima provjeravati trajna i temeljna znanja i vještine te sposobnost rješavanja problemskih zadataka koji otkrivaju razinu stečenih kompetencija što je preduvjet cjeloživotnoga učenja, a koji će imati poveznicu na nove kurikularne dokumente.