NCVVO Plavi Logo

Na stručnom skupu ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova Republike Hrvatske, koji se održao u Vodicama od 25. do 27. listopada 2021. godine u organizaciji Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović održao je izlaganje na kojemu je informirao ravnatelje o provedbi državne mature u šk. god. 2021./2022. s posebnim osvrtom na probne ispite državne mature.

Naglasio je da je cilj probnih ispita državne mature upoznavanje učenika sa sadržajem i strukturom ispita koji se temelje na novim predmetnim kurikulumima.

Probni ispiti državne mature provodit će se od 15. ožujka do 15. travnja 2022. godine, a pisat će ih učenici trećeg i četvrtog razreda srednjih škola (u petogodišnjim srednjim školama učenici četvrtog i petog razreda). Centar će školama do 14. ožujka 2022. godine za ovogodišnje maturante dostaviti školama tiskane ispitne materijale iz sljedećih predmeta: Hrvatski jezik (osnovna i viša razina), Matematika (osnovna i viša razina), Engleski jezik / Njemački jezik (osnovna i viša razina), a za učenike koji se školuju na jeziku nacionalne manjine i probne ispite iz materinskoga jezika. Tiskane ispitne materijale Centar će dostaviti i za učenike trećeg razreda (četvrtog razreda u petogodišnjim strukovnim programima) iz Hrvatskoga jezika i Matematike. Probni ispiti iz ostalih predmeta bit će dostupni školama u elektroničkom obliku u mapama ispitnih koordinatora.

Organizacija provedbe probnih ispita državne mature u potpunosti je u nadležnosti škola. Probne ispite vrednovat će predmetni nastavnici u školama prema dobivenim uputama Centra, a postignuti rezultati neće ni na koji način utjecati na školske ocjene, rezultate ispita državne mature i na upise u studijske programe. Nakon završetka provedbe Centar će upitnicima ispitati mišljenje svih dionika o provedenim probnim ispitima.