Nakon što je uspostavljen rad sustava NISpVU rokovi za podnošenje žalbi počinju teći od ponoći 16. lipnja.