Završeni projekt

Samovrednovanje u osnovnim školama

Edukacija školskih timova za kvalitetu

EDUKACIJA ZA NOVE ŠKOLE U PROJEKTU SAMOVREDNOVANJA – ožujak/travanj 2012.
Stručno usavršavanje školskih timova za kvalitetu
Program stručnoga usavršavanja
Sudionici stručnog usavršavanje