Pozivamo sve srednje škole koje žele u školskoj godini 2011./2012. sudjelovati u projektu “Samovrjednovanje srednjih škola” da do 28. listopada 2011. godine pošalju popunjeni obrazac za prijavu na adresu: antonia.grga@ncvvo.hr

Poziv za sudjelovanje u projektu
Obrazac za prijavu