Sastanak TIMSS

U Supetru na otoku Braču održavaju se regionalni sastanci podskupine zemalja koje sudjeluju u IEA TIMSS i PIRLS istraživanjima. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji s IEA organizacijom (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) domaćin je i suorganizator ovoga susreta.

Sastanci podskupine zemalja održavaju se jednom godišnje od 2017. godine s ciljem izrade prvih regionalnih izvještaja pod naslovom „Dinarske perspektive“ (Dinaric Perspectives). Na Braču se 16. i 17. rujna održava treći TIMSS 2019 sastanak, a 18. i 19. rujna drugi PIRLS 2021 sastanak.

Skup je otvorila ravnateljica Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ivana Katavić uvodnim izlaganjem o ulozi i aktivnostima Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u međunarodnim IEA i OECD istraživanjima u području obrazovanja.

Sastanku prisustvuju nacionalni koordinatori TIMSS i PIRLS istraživanja, ravnatelji te djelatnici ispitnih centara i drugih agencija u obrazovnim sustavima Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije. Ostali međunarodni partneri i sudionici tih sastanaka dolaze iz Belgije, Nizozemske, Njemačke i Slovačke, a prisutan je i predstavnik Europske komisije, gosp. Albert Sese-Ballart (DG EAC).

U istraživanju TIMSS 2019 (međunarodnom istraživanju trendova u znanju matematike i prirodoslovlja) Republika Hrvatska sudjelovala je treći put (kontinuirano od 2011. godine). Također, Republika Hrvatska pridružila se drugi put istraživanju PIRLS 2021 (međunarodnom istraživanju razvoja čitalačke pismenosti).

Za više informacija o regionalnim sastancima, IEA udruženju te TIMSS i PIRLS projektima pogledajte dokumente na sljedećim poveznicama: