U Centru je 18.4.2018. godine održan sastanak Povjerenstva za razvoj modela sustava nacionalnih ispita kojeg čine djelatnici Centra, vanjski članovi odabrani na temelju Javnoga poziva te predstavnici institucija. Od djelatnika Centra na sastanku su prisustvovali v.d. ravnatelja Maja Jukić te djelatnici Natalija Ćurković, Ines Elezović, Sanja Fulgosi, Natalija Gjeri Robić, Ana Markočić Dekanić, Ira Tretinjak i Zlatko Zadelj. Sastanku je prisustvovala predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja Nataša Lovrić te drugi vanjski članovi Povjerenstva: Martina Kolar Billege (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Diana Garašić, Željka Milin Šipuš (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Danijel Orešić (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Bernardina Petrović (Filozofski fakultet Sveučilišta u   Zagrebu) te Tajana Preočanin (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu).

Na sastanku je završen rad na dokumentu Model sustava nacionalnih ispita koji čini okvir za sustavno uvođenje nacionalnih ispita u odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske.

U dokumentu se razlaže pojam nacionalnih ispita i njihova uloga u obrazovnomu sustavu. Navode se nadalje hrvatska i međunarodne iskustva u provedbi nacionalnih ispita, sadržajna područja ispitivanja te obrazovni ciklusi u kojima se ispitivanja provode. Okvirno se opisuje metodologija izrade mjernih instrumenta i procedure za provedbu ispitivanja te infrastrukturne pretpostavke za održivost sustava nacionalnih ispita. Sažeto je i konkretno razrađen okvir za osiguranje kvalitete ispitnih materijala i svih procesa pripreme i provedbe ispitivanja. Vrlo je jasno razrađen sustav izvještavanja o rezultatima nacionalnih ispita. Iznesene su jasne smjernice kako objektivni pokazatelji dobiveni nacionalnim ispitima trebaju biti temelj za kontinuirano praćenje i unaprjeđivanje obrazovnoga sustava.

Dokument je okvir na koji će se Centar oslanjati u pripremi i provedbi nacionalnih ispita, a namijenjen je nastavnicima, odgojno-obrazovnim ustanovama, obrazovnim stručnjacima, donositeljima obrazovnih politika i zainteresiranoj javnosti kao važna informacija o jednome od načina osiguranja kvalitete u odgojno-obrazovnome sustavu i o odgovornosti pojedinih dionika u procesima osiguravanja kvalitete.

Dokument će nakon lekture službeno biti upućen Ministarstvu znanosti i obrazovanja.