Obavještavaju se škole koje sudjeluju u projektu ESLC da datum provedbe inicijalnoga testiranja dostave do 20. studenog 2009. na adresu: ESLC@ncvvo.hr