NCVVO Plavi Logo

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja izradio je analizu zadataka i ispita državne mature za školsku godinu 2019./2020. Napravljene su statističke analize te podatci o učenicima i rezultatima koje su postigli u ispitima državne mature.

Cilj analiza bio je utvrditi obilježja svakoga zadatka i kvalitetu svakoga ispita. Takve su analize potrebne kako bismo bili sigurni da su rezultati postignuti u nekome ispitu doista pravi pokazatelji znanja određenih nastavnih sadržaja. Povratne informacije o obilježjima pojedinih zadataka i cjelokupnoga ispita važne su članovima stručnih radnih skupina kako bi poboljšali zadatke i ispite.

Kako bi rezultati provedenih analiza bili stabilniji i reprezentativniji, u izvješću su prikazani detaljni statistički i psihometrijske pokazatelji samo onih ispita u kojima je sudjelovalo više od 200 učenika.

Cjelokupnu Statističku i psihometrijsku analizu ispita državne mature u školskoj godini 2019./2020. možete pronaći na poveznici:

https://www.ncvvo.hr/kategorija/drzavna-matura/izvjestaji-drzavne-mature/